Splošni pogoji uporabe spletne strani

1. Splošni pogoji 

Z dostopom do te spletne strani se strinjate, da vas zavezujejo določila in pogoji uporabe spletnega strani, vsi veljavni zakoni in predpisi ter se strinjate, da ste odgovorni za upoštevanje vseh veljavnih lokalnih zakonov. Če se ne strinjate z nobenim od teh pogojev, vam je prepovedano uporabljati ali dostopati do tega spletnega mesta. Materiali, ki jih vsebuje ta spletna stran, so zaščiteni z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah. 


2. Uporaba spletnega mesta 

Dovoljeno je začasno prenašanje ene kopije gradiva (informacije ali programske opreme) na spletni strani Miran Peterman s.p. za osebno, nekomercialno, prehodno gledanje. To je podelitev licence, ne prenos lastništva, in pod to licenco ne smete:

– spreminjati ali kopirati gradiva; 
– uporabljati materiale za komercialne namene ali za kakršen koli javni prikaz (komercialni ali nekomercialni); 
– poskušati dekompilirati ali obrniti inženiring kakršne koli programske opreme, ki je vsebovana na spletni strani Miran Peterman s.p. 
– odstraniti vse avtorske ali druge lastniške zapise iz materialov; ali 
– materiale prenesti na drugo osebo ali „zrcali“ materiale na katerem koli drugem strežniku. 

Ta licenca se samodejno prekine, če kršite katero od teh omejitev in jo lahko prekine Miran Peterman s.p. kadarkoli. Po prekinitvi ogleda teh gradiv ali ob prenehanju te licence morate uničiti vse prenesene materiale, ki jih imate, v elektronski ali tiskani obliki. 

    
3. Izjava o omejitvi odgovornosti in dajanju jamstev 

Podjetje Miran Peterman s.p. ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z uporaniško izkušnjo na tej spletni strani, z vsebinami, postopki dela s strankami ali komunikacije s prijavljenimi v bazi podjetja. 

Gradiva o spletni strani so na voljo v obliki kakršni so in zanje ne dajemo nikakršnih jamstev, izraženih ali implicitnih, in s tem zavračamo vsa druga jamstva in garancije oziroma kakršnokoli odgovornost. Prav tako ne jamčimo ali dajemo nobenih pripomb v zvezi s točnostjo, verjetnimi rezultati ali zanesljivostjo uporabe gradiva na svoji spletni strani ali kako drugače povezano s takimi materiali ali na straneh, ki so povezane s tem spletnim mestom. 

    
4. Omejitve odgovornosti za škodo 

V nobenem primeru Miran Peterman s.p. ali njegovi dobavitelji ne odgovarjajo za kakršno koli škodo (vključno, brez omejitev, odškodnino zaradi izgube podatkov ali dobička ali zaradi prekinitve poslovanja), ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe gradiva na internetni strani Miran Peterman s.p. 

    
5. Revizije in napake 

Materiali, ki se pojavljajo na spletni strani Mirana Petermana, lahko vključujejo tehnične, tipografske ali fotografske napake. Miran Peterman s.p. ne jamči, da je kateri koli material na njegovi spletni strani točen, popoln ali aktualen. Miran Peterman s.p. lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni gradiva, ki jih vsebuje spletna stran. Miran Peterman s.p. vendar se ne zavezuje k posodobitvi gradiva. 
    

6. Povezave 

Miran Peterman s.p. ne nadzoruje vseh spletnih mest, povezanih z internetno spletno stranjo, in ni odgovoren za vsebino teh povezanih spletnih mest. Vključitev katerekoli povezave ne pomeni, da jo podpira Miran Peterman s.p. strani. Uporaba takšne povezane spletne strani je na lastno odgovornost uporabnika. 
    

7. Pogoji uporabe spletnega mesta 

Spremembe Miran Peterman s.p. lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje uporabe za svojo spletno stran. Z uporabo te spletne strani se strinjate, da vas zavezuje takrat veljavna različica splošnih pogojev uporabe. 
    

8. Veljavno pravo 

Za vse zahtevke, ki se nanašajo na spletno stran Miran Peterman, veljajo zakoni države Slovenije, ne glede na določbe o koliziji zakonov. Splošni pogoji in določila, ki veljajo za uporabo spletnega mesta.