Nič ni narobe, če si želite biti bogati. Želja za bogastvom je pravzaprav želja za bogatejšim, bolj polnim in obilnejšim življenjem – ta želja je hvalevredna. Oseba, ki si ne želi živeti bolj polno (bogato), je nenormalna, kar velja tudi za osebo, ki si ne želi dovolj denarja, da bi kupila vse, kar hoče.

Obstajajo trije motivi, za katere živimo: živimo za telo, živimo za razum in živimo za duha. Nobeden izmed teh ni boljši ali svetejši od ostalih; vsi trije so enako zaželeni in nobeden izmed treh – telo, razum ali duh – ne more živeti polno, če je katerikoli od ostalih prikrajšan za polno življenje in izražanje. Živeti samo za duha in zanikati razum ali telo ni prav in ne plemenito, prav tako je narobe živeti za inteligenco in zanikati telo ali duha.

Vsi poznamo odurne posledice življenja za telo in zanikanje tako razuma kot duha in vidimo, da pravo življenje pomeni popolno izražanje vsega, kar posameznik lahko ponudi skozi telo, razum in duha.

Karkoli nekdo reče, nihče ne more biti res srečen ali zadovoljen, razen če njegovo telo živi polno v vseh pogledih in razen, če isto velja tudi za njegov razum in duha. Kjerkoli je neizražena možnost ali delovanje, ki išče izvršitev, tam je nezadovoljena želja. Želja je možnost, ki se hoče izraziti oziroma delovanje, ki išče izvršitev.

Posameznik ne more živeti telesno polno brez dobre hrane, udobnih oblačil, toplega zavetja in svobode pred prekomernim težkim delom. Počitek in rekreacija sta prav tako potrebna za njegovo fizično življenje.

Posameznik ne more živeti razumsko polno brez knjig in časa, da jih lahko študira, brez priložnosti za potovanje in opazovanje ali brez intelektualne družbe.

Za razumsko polno življenje mora imeti posameznik intelektualno rekreacijo in se mora obdati z vsemi objekti umetnosti in lepote, ki jih je sposoben uporabljati in ceniti.

Za duhovno polno življenje mora imeti posameznik ljubezen in ljubezen je zanikanje pomanjkanja. Najvišjo osebno srečo najde posameznik v pridobitvi koristi za tiste, ki jih ima rad; ljubezen najde svojo najbolj naravno in spontano obliko izražanja v dajanju. Posameznik, ki nima ničesar za ponuditi, ne more izpolniti svojega položaja kot zakonski partner ali starš, kot državljan ali kot človeško bitje. V uporabi materialnih stvari človek najde polno življenje za svoje telo, razvije svoj razum in razprostre svojega duha. Torej je najpomembnejše za vsakega posameznika, da je bogat.

Torej je popolnoma pravilno, da si želite biti bogati. Če ste normalen moški ali normalna ženska, si ne morete pomagati, da tako čutite. Popolnoma pravilno je, da namenite svojo najboljšo pozornost znanstvenemu pristopu k pridobivanju bogastva, saj je najplemenitejša in najpotrebnejša vseh študij. Če zapostavljate ta študij, potem zanemarjate dolžnost do sebe, do Boga in človeštva, saj Bogu in človeštvu ne morete veličastneje služiti, kot tako, da naredite čim več iz sebe.

(Odlomek iz knjige The Science of Getting Rich)

Similar Posts